نوشته هایی با برچسب چند شرط معنوی برای رسیدن به رحمت الهی

چند شرط معنوی برای رسیدن به رحمت الهی

چند شرط معنوی برای رسیدن به رحمت الهی

چند شرط معنوی برای رسیدن به رحمت الهی وَ رَــحْمــَــتِــی وَسِعـَتـــْ کلّــَ شَـی ءٍ، فَسَـــأَــکتــُـبــُها لِـلَّذِیـنــَ یتـــّـــَـــقُونَ وَ یؤْـتــُونَ الـزّـــَــکاةَ وَ الّـَـذِـینـَ هُـمْ بِـآیـاتـِــنا یؤْمـِنُونَ.[1] [رحمـــتـم همه چیز را فرا گرفـتـه و آن را برای پرهـــیزکاران، اعطا کنــندگـــان زکات و مؤمـنـــین به آیـــات خود، نگــه خواهــم داشت.] رحـمت واسـعـه الـهی مشـتـمل بر نعـمـتـهــای مادی و […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی