نوشته هایی با برچسب چه تعداد رابطه جنسی در هفته طبیعی است

زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر

زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر

زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر دخول و نزدیکی در بین زن و شوهر ها بایدحالت نرمال داشته باشد تا کیفیت سکس و رابطه جنسی زوجین بیشتر شود بیشتر افراد دخول و نزدیکی بسیار کوتاهی دارند که باعث سرد شدن رابطه جنسی آنها می شوند و بسیاری از مردان از اسپری تاخیری […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی