نوشته هایی با برچسب چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد

چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد

چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد

چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد در آسـتانه فاطــمیــه دوم و برگـــزاری مراســم عزاداری حضرت فاطـمه الـــزهـرا (س)، شمـــا می توانـــیـــد اسـتـفتـــائات مقـــام معـظم رهبــری را درباره احـکام مناسـبتی ایـام فاطـــمیه در اینـجـــا بخوانــید. مدّاحــی زن آیـا خوانـــدن زن در مجالـس عزاداری با علــم او به ایــنـ‌که مردان نامحــرم صدای او را […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی