نوشته هایی با برچسب چگونه با دوست پسر خود رفتار كنيم

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید

دختران جوان با این پسرها دوست نشوید ازدواج های مدرن , شخص محور خیس است . یعنی دختر و پسر پیش از آنکه پای خانواده ها به دربین بیاید , قصد به آشنایی همدیگر می‌گیرند و هنگامی مطمئن شدند این شناخت سرانجام نیکی در‌پی خواهد داشت , قصه را قانونی و علنی می نمایند در […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج