نوشته هایی با برچسب چگونه با قرآن استخاره کنیم

نحوه استخاره کردن با قرآن

نحوه استخاره کردن با قرآن

نحوه استخاره کردن با قرآن آنچه از استخاره در دین ما و احادیث بزرگان و امامان نقل شده؛ شما می‌توانید در این گزارش، نحوه گرفتن، زمان مناسب و انواع استخاره را بخوانید. چگونه استخاره بگیریم؟ خواستن و یا نخواستن هر چیزی ملزوم به تصمیم گیری اشخاص است که بخواهند کاری را انجام بدهند یا نه. […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی