نوشته هایی با برچسب چگونگی و علت شهادت حضرت فاطمه

حضرت فاطمه کجا و چگونه به شهادت رسید

حضرت فاطمه کجا و چگونه به شهادت رسید

حضرت فاطمه کجا و چگونه به شهادت رسید ایـــام فاطـــمیـــه زمـــان مناســبـی اسـت برای ایـــنــکـه اطلاعــات جامــعـی را درباره چگونگی شهادت فاطمـــه (س) بدست آوردیـــد.رویداد‌ــهــای تلـــخ، شرایط سخت بیـــمـاری و دوری از پدر بیش از پیـــش شرایـــط جســمـى و وضعــیـت روحى حضـرت زهــرا (س) را دشوارتـر می‌ـــکـرد، امـا حضــرت فاطمــه (س) با اینــکه روز به […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی