نوشته هایی با برچسب کانال های جاسوسی

مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدند

مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدند

مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدن تلگرام بعد از اینکه فیلتر شد بسیاری از کاربران خود را از دست داد و بسیاری از افراد از نرم افزارهای دیگری استفاده نموده یا از فیلترشکن استفاده می نمایند در پی اعتراضات مردمی در شهرهای مانند کرمانشاه که پرچم کشور عزیزمان را آتش زده و […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث