نوشته هایی با برچسب کرم تقریبا 3 متری از شکم مرد سوشی خور خارج شد

کرم سه متری از روده یک مرد چینی خارج شد + تصاویر

کرم سه متری از روده یک مرد چینی خارج شد + تصاویر

کرم سه متری از روده یک مرد چینی خارج شد مرد چینی که دوست داشت گوشت ماهی خام بخورد به بیماری روده دچار شد و مدتی بود روده هایش درد داشت و به پزشک مراجعه نموده و در آزمایشاتی که انجام شد متوجه شدند که کرمی در داخل شکم او در حال رشد نمودن می […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث