نوشته هایی با برچسب کشف حجاب

رضا خان چرا دستور کشف حجاب را در ایران صادر کرد؟

رضا خان چرا دستور کشف حجاب را در ایران صادر کرد؟

رضا خان چرا دستور کشف حجاب را در ایران صادر کرد؟ رضا خان ۸۲ سال پیش قانون کشف حجاب را در سراسر ایران عملی نمود و بیشتر زنان در آن موقع دوست نداشتند که کشف حجاب نمایند ولی به دستور رضا خان هر کسی حجاب داشت دستگیر و حجابش را بر می داشتند در ادامه […]


3 هفته پیش parchebaf فرهنگ و هنر