نوشته هایی با برچسب کلیپ خانم برده

زنان و دختران برده محسوب می شوند و شوهران هوسران و بی توجه – عکس

زنان و دختران برده محسوب می شوند و شوهران هوسران و بی توجه – عکس

زنان و دختران برده محسوب می شوند و شوهران هوسران و بی توجه ! زنان و دختران برده محسوب می شوند و شوهران هوسران و بی توجه !   به گزارش مجله دانستن : فـرامــرز دادرس، پژوهشـگر و کارشنــاس اطـلـــاعـــاتی مقـــیم فرانســـه، در صفحــه اجـتمـــاعــی خود با اشــاره به آزاد شدن راننــدگـــی زنان در عربـــســـتان، […]


1 سال پیش admin اجتماعی و حوادث