نوشته هایی با برچسب کلیپ گلهای سیامک نعمتی

کلیپ گلهای سیامک نعمتی دربازی پرسپولیس فولاد

کلیپ گلهای سیامک نعمتی دربازی پرسپولیس فولاد

کلیپ گلهای سیامک نعمتی دربازی پرسپولیس فولاد کلیپ گلهای سیامک نعمتی پرســـپولیس 1 فولاد خوزســتان 0 : (دقـــیـقه 20، سیامــک نعمــتی): شوت از پشــت محوطه جریــمـه فولاد با برخورد به زمــیــن جلوی پای دروازه بان ایـــن تیـم، به تور دروازه چسبـیــد تا پرســپولیـــس از حریف پیش بیــفـــتد. پرسـپولیس 2 فولاد خوزســتـان 0 : ( دقیقـه […]


1 سال پیش admin ورزش