نوشته هایی با برچسب کنترل دانش آموزان چینی با دوربین های مدرن سر کلاس

کنترل دانش آموزان چینی با دوربین های مدرن سر کلاس

کنترل دانش آموزان چینی با دوربین های مدرن سر کلاس

کنترل دانش آموزان چینی با دوربین های مدرن سر کلاس دوربین هایی که در سر کلاس درس در چین گذاشته شده است حالت های دانش آموزان را ثبت نموده و دبیران این افراد چهره این افراد را بررسی نموده تا ببینند که حواسشان سر کلاس جمع می باشد یا نه  در ادامه تصاویر و جزئیات […]


1 سال پیش parchebaf مطالب جالب و خواندنی