نوشته هایی با برچسب کودکان باید بدون شرمساری آزار جنسی را اعلام کنند

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان آزار جنسی کودکان باید در جامعه و خانواده های ایرانی برای کودکان باز شود تا کودکان در بیرون از منزل بتوانند از خودشان در مقابل فرد متجاوز دفاع نموده یا اگر این اتفاق برایشان افتاد به پدر و مادر و خانواده اشان اطلاع داده تا با […]


12 ماه پیش parchebaf بهداشت کودکان