نوشته هایی با برچسب کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم کودک آزاری در ایران روز به روز بیشتر میشود ولی هیچ وقت رسانه ای نمی شود ولی در شبکه های اجتماعی خبرهای کودک آزاری موجب ناراحتی ایرانیان شده است و افرادی که کودک آزار می باشند نیز به کار خود ادامه می دهند و هر روز یک […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث