نوشته هایی با برچسب کودک آزاری و لواط

چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید

چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید

چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید کودک آزاری و لواط در جوامع بسیاری وجود دارد ولی هیچ قانونی در برابر این مجرمان لواط کار اجرا نشده است و در بسیاری از جوامع لواط کاری و کودک آزاری جرم محسوب می شود خیلی از افراد به صورت آزادانه می توانند لواط […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث