نوشته هایی با برچسب کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران

کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران

کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران

کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران مدیر یک دبیرستان پسرانه اقدام به کودک آزاری گروهی در دبیرستان غیر انتفاعی نمود او هیشه فیلم های مستهجن برای دانش آموزان پسر در دبیرستان پخش می نمود و آنها به کارهای غیر اخلاقی وادار می نمود که دچار بیماری روانی شده اند در ادامه تصاویر […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث