نوشته هایی با برچسب کودک آزار

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار افرادی که اختلال پدوفیلیا دارند این اختلال در رابطه جنسی این افراد تاثیر گذاشته و برای ارضای جنسی خود به سمت کودکان کشیده می شوند و به کودکان تجاوز می نمایند این افراد کودک آزار در یک موسسه باید تحت نظر پزشکان روانشناس قرار گرفته تا […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم

کودک آزاری را در ایران رسانه ای نماییم کودک آزاری در ایران روز به روز بیشتر میشود ولی هیچ وقت رسانه ای نمی شود ولی در شبکه های اجتماعی خبرهای کودک آزاری موجب ناراحتی ایرانیان شده است و افرادی که کودک آزار می باشند نیز به کار خود ادامه می دهند و هر روز یک […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث