نوشته هایی با برچسب کینه

چگونه از کینه ها رها شده و به خودتان آسیب نزنید

چگونه از کینه ها رها شده و به خودتان آسیب نزنید

چگونه از کینه ها رها شده و به خودتان آسیب نزنید کینه داشتن از فردی موجب می شود به خودتان لطمه بزنید و در افکار خود به این کینه فکر نمایید و روح و جسمتان را درگیر نمایید ولی فراموش کردن کینه ها و کدورت ها می تواند برایتان بهتر باشد چون دیگر افکارتان به […]


2 سال پیش parchebaf پزشکی و سلامت