نوشته هایی با برچسب گاز گرفتگی 14 زن در یک تالار عروسی

مسمومیت شدید از منوکسید کربن چند زن در تالار عروسی

مسمومیت شدید از منوکسید کربن چند زن در تالار عروسی

مسمومیت شدید از منوکسید کربن چند زن در تالار عروسی چند زن در تالار عروسی دچار مسمومیت شدید از گاز منوکسید کربن شدند این زنان در تالار عروسی دچار گاز گرفتی شده و روانه بیمارستان شدند همه این زنان حالشان خوب می باشد و از بیمارستان مرخص شدند در ادامه جزئیات بیشتر مسمومیت شدید از […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث