نوشته هایی با برچسب گزارش ناسا پیرامون خشکسالی در ایران

پیش بینی سازمان ناسا خشکسالی در ایران + تصاویر

پیش بینی سازمان ناسا خشکسالی در ایران + تصاویر

پیش بینی سازمان ناسا خشکسالی در ایران خشکسالی در سال جدید یکی از پیش گویی های ناسا می باشد کشور ایران چهارمین کشوری است که در لیست خشکسالی سال ۲۰۱۸ در ناسا قرار گرفته است این خطر جدی بخش عمده کشور ایران را در بر گرفته است و باعث خواهد شد قسمت جنوبی کشور چند […]


3 ماه پیش parchebaf علمی