نوشته هایی با برچسب گسترش اعتراض‌ها در ایران

دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران

دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران

دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران اعتراضات در ایران روز چهارم خود را سپری می نماید ولی پلیس با اینکه به معترضان گفته بود که اغتشاش نکنند و روحانی به مردم قول داده بود که به وعده هایش عمل خواهد نمود ولی تا به حال این کار و انجام نداده است و این […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث