نوشته هایی با برچسب گفتگوى دوزخيان با بهشتيان

خواسته دوزخیان از افرادی که در بهشت هستند چیست؟

خواسته دوزخیان از افرادی که در بهشت هستند چیست؟

خواسته دوزخیان از افرادی که در بهشت هستند چیست؟ دوزحیان در جهنم  یدون آب و غذا و در وسط آتش می باشند و افرادی که در بهشن هستند را نگاه نموده و تقاصای آب و غذا می نمایند ولی چون دیگر فرصت جبران و کارهای زشت خود را ندارند در وسط آتش ماندگار شده  تا […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی