نوشته هایی با برچسب گل دومین مخدر مصرفی در ایران

رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی

رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی

رایج شدن مخدر خطرناک گل در بین دختران و زنان ایرانی مخدر گل یکی از موادی می باشد که در بین جوانان دختر و کم سن و سال به تازگی در ایران رواج پیدا نموده است این مواد مخدر که مانند سیگار مصرف می نمایند توهم زا است و باعث بیماری های روانی در افراد […]


1 سال پیش parchebaf اعتیاد و مواد مخدر

انگیزه تمایل دختران و پسران به مواد مخدر به نام گل

انگیزه تمایل دختران و پسران به مواد مخدر به نام گل

انگیزه تمایل دختران و پسران به مواد مخدر به نام گل دختران و پسران انگیزه زیادی برای استفاده از مواد مخدر گل دارند این مواد مخدر بسیار زیان آور می باشد اثرات مخرب مواد مخدر از بسیاری از مواد مخدرها بیشتر و خطرناک تر می باشد گل یک مواد مخدر جدیدی نمی باشد و راههای […]


2 سال پیش parchebaf اعتیاد و مواد مخدر