نوشته هایی با برچسب گناه کردن

تخم گذاری کردن شیطان در کجای بدن انسان است؟

تخم گذاری کردن شیطان در کجای بدن انسان است؟

تخم گذاری کردن شیطان در کجای بدن انسان است؟ شیطان از همه راه های برای اخفال و گناهکار شدن افراد می اندیشد و زیاد تلاش می نماید که افراد به گناهانشان فکر نمایند در این مرحله لحظه تخمگذاری شیطان در ذهن و فکر انسان می باشد اگر او مرتکب گناه شود شیطان موفق شده و […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی