نوشته هایی با برچسب یارانه خیلی از ایرانی ها قطع می شود قیمت بنزین ثابت می ماند

یارانه خیلی از ایرانی ها قطع می شود قیمت بنزین ثابت می ماند

یارانه خیلی از ایرانی ها قطع می شود قیمت بنزین ثابت می ماند

یارانه خیلی از ایرانی ها قطع می شود قیمت بنزین ثابت می ماند یارانه مردم ایران حذف خواهد شد فقط اقشار کم درآمد و خاص جامعه یارانه دریافت خواهند نمود بودجه 97 در مجلس در حال بررسی می شود و بزودی به مجلس خواهند داد دولت با اشتغال زایی در سال 97 به بسیاری از […]


1 سال پیش parchebaf اقتصادی