نوشته هایی با برچسب یاران حضرت محمد

گذری بر زندگی پر برکت حضرت محمد (ص)

گذری بر زندگی پر برکت حضرت محمد (ص)

گذری بر زندگی پر برکت حضرت محمد (ص) حضرت محمد (ص) در تورات و برخى كتب آسمانى «احمد» ناميده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت محمد (ص) پيش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمّد، وى را «احمد» ناميده بود. كنيه حضرت محمد (ص): ابوالقاسم و ابوابراهيم. القاب حضرت محمد (ص): رسول اللّه، نبى […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی