نوشته هایی با برچسب یکسال کار در غسالخانه مجازات زن خیانتکار

حکم عجیب یک دادگاه به زنی که به شوهرش خیانت کرد

حکم عجیب یک دادگاه به زنی که به شوهرش خیانت کرد

حکم عجیب یک دادگاه به زنی که به شوهرش خیانت کرد زن جوانی که به شوهرش خیانت کرده بود به جرم خد اغتراف نمود که این خیانت باعث شد به  او جرم خیانت به شوهرش به مرده شوری در قبرستان محکوم شد و یک سال باید مرده های زن را غسل داده و کفن نماید […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث