نوشته هایی با برچسب ‌چگونه باید با قرآن کریم استخاره کرد

نحوه استخاره کردن با قرآن

نحوه استخاره کردن با قرآن

نحوه استخاره کردن با قرآن آنچه از استخاره در دین ما و احادیث بزرگان و امامان نقل شده؛ شما می‌توانید در این گزارش، نحوه گرفتن، زمان مناسب و انواع استخاره را بخوانید. چگونه استخاره بگیریم؟ خواستن و یا نخواستن هر چیزی ملزوم به تصمیم گیری اشخاص است که بخواهند کاری را انجام بدهند یا نه. […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی