نوشته هایی با برچسب 31 زخمی در آتش سوزی کارخانه کاغذ سازی شیراز

گزارش تصویری از آتش سوزی کارخانه کاغذ سازی شیراز

گزارش تصویری از آتش سوزی کارخانه کاغذ سازی شیراز

گزارش تصویری از آتش سوزی کارخانه کاغذ سازی شیراز کارخانه کاغذ سازی شیراز ساعاتی پیش سوخت و به خاکستر تبدیل شد این آتش سوزی در اثر بی احتیاطی در کارخانه رخ داده بود که باعث شد 6 نفر در این حادثه صدمه ببنید کارخانه کاغذ سازی شیراز با تلاش آتش نشان ها خاموش شده است […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث